Hata
  • XML Parsing Error at 1:361. Error 9: Invalid character

Budepe?te de gezilecek her yerlerin hepsi

Tam gün Budape?te turu  en kapsaml? turumuzdur ve otelden misafirlerimizi ald?ktan sonra Chain Bridge’in hemen yan?ndan ba?lay?p Pe?te k?sm?ndan köprü üstünden Buda k?sm?na devam eder. Ortalama 10 dakikal?k bu sürü? s?ras?nda Tuna nehrinin güzel ak?nt?s?n?n müzi?i e?li?inde tarihten ta??p gelen dip notlar kat?l?mc?larla payla??l?r.

Köprünün Buda aya??ndan Castle District’e ula??l?r. Bu bölge, turun ana k?sm?n? olu?turur ve yakla??k bir saat onbe? dakika sürer. Bu zaman dilimi içerisinde Matthias kilisesi ve Bal?kç?lar bar?na?? kuleleri, labirent yap?s? ziyaret edilerek Budapeste ?ehrinin panoramik görüntüsü e?li?inde bir nebze olsun nefeslenme imkan? bulunulur. Castle District tepesinden, Budape?te’nin en popüler resimlerinin çekildi?i di?er tepe olan Citadel’ya ula??l?n?r. Citadella n?n hemen alt?nda bir bak?ma sakl? durumda olan kaya kilise ziyaret edilerek tekrar Pe?te k?sm?na geçilir. Elisabeth Bridge ‘in hemen yan?nda yer alan Central Market’te s?n?rl? da olsa hediyelik ya da hat?ra amaçl? al??-veri?lerin gerçekle?tirilebilmesi için yar?m saatlik bir zaman dilimi harcanabilinir.

?ehrin merkezinde yer alan sokaklar kullan?larak s?ras?yla National müze, Vaci soka??, St Stephen’s Basilicas?, Parliament binas? ve ard?ndan gözleri kama?t?ran Opera binas? ziyaret edilir. Gezinin sonu kahramanlar meydan? ve hemen arkas?ndan Amusement Park? ve Gigantic Statues park? ziyaret edilerek otelinize dönü?le yap?l?r. Tüm gezi boyunca Budapeste ‘nin 500 y?l? a?k?n tarih sayfalar? özenle haz?rlanm?? bir roman gibi sizlere sunulaca??ndan geziyi bir masal yürü?ü ?eklinde hat?rlayaca??n?zdan eminiz. Tüm bunlar?n yan?nda ö?le yeme?inde enfes Macar ?araplar?n? da tatma f?rsat?na da sahip olacaks?n?z. Tur program? konuklar?m?z?n dilekleri ve yo?unluklar? do?rultusunda tekrar planlanabilmektedir. Ayr?nt?lar ve sorular?n?z için lütfen ileti?im bölümünü kullanarak  her zaman diliminde çekinmeden bizimle  ileti?im kurabilirsiniz.

Budape?tede bir saatlik trafikle dolu otobüs turlar? yerine ki?i ba?? neredeyse 40 eurodan az bir miktar ödeyerek kendi özel rehberinize sahip olun. Rehberiniz ihtiyac?n?z olan tüm sorulara türkçe cevap verecek hemde tüm tatiliniz boyunca sizlere destek olacakt?r.

En önemlisi bizce hep beraber iyi vakit geçirmek

Budape?te Turundan Seçme kareler; Belki siz daha iyilerini yakalars?n?z

 

 

 

Macaristan Budape?te Tatil ve Tur Rehberi. © 2013 Tüm Haklar? Sakl?d?r.