Hata
  • XML Parsing Error at 1:361. Error 9: Invalid character

Budape?te Gece Turu

Budape?te geceleri en güzel ba?kent seçildi

Budape?tenin gece ayd?nlatmas? özenle yap?ld???ndan sizleri bunu en güzel görebilece?iniz noklara ula?t?rmaktay?z. Turumuz misafirlerimizi otellerinden almakla ba?lar. Bunun hemen akabinde Tuna boyunda Budape?tenin güzel gece manzaralar? e?li?inde yürüyü? yap?larak tarihten dip notlar aktar?l?r. S?ras?yla Opera, Kral k?z?, Oktagon, Fashion utca, Sinagog, Paris Bulvar?, Katedral gezilerek

 

Budape?tenin gece renkleri sizlere aktar?l?r. Turumuz kahramanlar meydan? ve kale bölgeslerinide kapsamaktad?r.Gece turuyla beraber Budape?tenin gece canlanan hayat?n? ve sokaklar?n? görme f?rsat?n? bulursunuz.  Tur kapsam?nda ak?am yemeklerini yiyebilece?iniz Budape?te restorantlar?, gece hayat?n?n ünlü mekanlar?da ziyaret edilmektedir.

 

Tur esnas?nda Budape?tenin ünlü cafelerinin bir tanesinde ara vermekteyiz. Bu esnada kafan?zdaki tüm sorular? rehberlerimize yönlendirebilirsiniz. . Tur program? konuklar?m?z?n dilekleri ve yo?unluklar? do?rultusunda tekrar planlanabilmektedir. Ayr?nt?lar ve sorular?n?z için lütfen ileti?im bölümünden  Gece Budape?te kodunu kullanarak  her zaman diliminde çekinmeden bizimle  ileti?im kurabilirsiniz.

  • Budape?tenin gece renkli dünyas?n? seveceksiniz.

En önemlisi bizce hep beraber iyi vakit geçirmek

Budape?te Turundan Seçme kareler; Belki siz daha iyilerini yakalars?n?z

 

 

Macaristan Budape?te Tatil ve Tur Rehberi. © 2013 Tüm Haklar? Sakl?d?r.