Hata
  • XML Parsing Error at 1:361. Error 9: Invalid character

Eger Budape?te maceras

Budape?teye kadar gelmi?ken Macaristan?n el de?memi?, tarih ve do?al güzelliklerle dolu biraz  macera dolu bir tura ne dersiniz. Cevab?n?z evet ise; Bu turlar?n en güzellerinden bir taneside Eger Gödöllö Budape?te turudur. Budape?te gibi bir zamanlar ana kent olmu?, Türklerin ele geçirmekte çok zorland?klar?, ald?ktan sonra çok sevdikleri bu kaleleri size özel haz?rlayaca??m?z programla tekrardan fetih edin.

 

Eger filmlere konu olmu? kahramanl?klar?n yaz?ld??? bir kale, üstündeki katedral ve kale surlar? ile y?llara meydan okumakta. Kale adeta kartal yuvas?, su ba?? durak. Eger kalesi burclar?ndan doyumsuz manzaran?n tad?n? doyas?ya ç?karmak size bir görev. Turun sonunda Eger ?ehri bizleri ; Eger kalesiyle, sava?c? kad?nlar?n?n an?t?yla, ayakta kalm?? tarihi minaresi ve ünlü Bo?a Kan? ?arap?yla bekliyor olacak. Eger ?ehir kale gezisi sonras?nda Dünyaca ünlü " Szépasszonyvölgy" Guzel Kad?nlar Vadisinde ak?am dura??m?z olacak ünlü lokantalar ve tarihi ?arap mehzenlerinde geçirece?imiz zaman tüm yorgunlu?umuzu bizlerden al?p götürecektir. Ayr?nt?lar ve sorular?n?z için her zaman diliminde çekinmeden bizimle  ileti?ime geçebilirsiniz.

 

 

En önemlisi bizce hep beraber iyi vakit geçirmek

Budape?te Turundan Seçme kareler; Belki siz daha iyilerini yakalars?n?z


Macaristan Budape?te Tatil ve Tur Rehberi. © 2013 Tüm Haklar? Sakl?d?r.